• 9.9.2019

    Oikomishoito

    Hampaiston oikomishoitoa tehdään pääasiassa erilaisten rakenteellisten purentavirheiden korjaamiseksi. Purentaongelmien lisäksi oikomishoidolla voidaan korjata hampaiden ulkonäköä esteettisin perustein. Parhaat tulokset oikomishoidosta saavutetaan, kun hoito aloitetaan kasvuikäiselle lapselle. Nykyisin myös aikuisille tehtävä oikomishoito on tavallista ja tulokset hyviä. Oikomishoito alkaa aina konsultaatiokäynnillä tehtävällä tarpeen kartoittamisella ja hoitosuunnitelman tekemisellä.